Dvorana za igre na mivki

projekti
#

Športni park Ludus je del industrijske cone v ljubljanski mestni četrti Črnuče. Objekt dvorane je dopolnitev obstoječi športni dejavnosti znotraj športnega zelenega otoka z igrišči za odbojko na mivki, tenis, košarko in mali nogomet. Je prvi objekt za igro odbojke na mivki pri nas. Športni park z dvorano je vmesni člen med industrijsko cono, kjer so značilni objekti velikih volumnov in stanovanjskim naseljem blokov ter vrstnih hiš.
Gre za urbanistični del mesta, kjer se industrija prepleta s stanovanji, pozicioniranega na obrobju, ki je bil dolgo časa zapostavljen. Športni park je priljubljena socialna točka prebivalcev Črnuč, z dodatnimi urejanji pa dobiva nov zagon.

Objekt dvorane za športe na mivki je prefabricirana betonska hala z ondulirano streho. Prostorska zasnova objekta v veliki meri izhaja iz potreb, ki jih narekuje igranje športov na mivki. Postavljena je ob Šlandrovo ulico in se v največji meri ravna po objektih v okolici s tem, da se odpira na igrišča, ne na ulico. Odpira se na pešpot, ki preči območje in povezuje stanovanja z gozdom na obronku. Steklene površine dvorane so postavljene tako, da izkoriščajo danosti sonca in lokacije. Povezavo  med zunanjimi in notranjimi igrišči omogočajo steklene površine na vhodnem delu z barom. Fasada objekta je prefabricirana betonska, strukturirana v območju vhoda. Zaradi solarnih dobitkov in izoliranosti je objekt nizkoenergetski, igrišča imajo talno gretje, kar omogoča občutek poletja tudi pozimi.
Igrišča so organizirana v pritličju, v delu nad garderobami pa je objekt etažen. Glavni vhod v objekt je na zahodu v hodnik, ki povezuje garderobe z barom in zunanjimi igrišči. V nadstropju so pisarne in večnamenski prostor, namenjen skupinski vadbi in podobno, ki so s pasom oken vizualno povezane z zunanjimi in notranjimi igrišči. Svetla višina dvorane je 9 metrov, tlorisni razpon pa 25 metrov.

Objekt je nastal v javno-zasebnem partnerstvu med Ludus d.o.o. in Mestno občino Ljubljana.
Lokacija: Šlandrova 11, Črnuče – Ljubljana
Investitor: Ludus d.o.o.
Odgovorni projektant in arhitektura: Mika Cimolini
Fotografija: Miran Kambič
Leto načrtovanja: 2011-2016
Leto izvedbe: 2016-2017
Bruto tlorisna površina 1,841.95 m²
Neto tlorisna površina 1,790.54m²
Območja urejanja 18.813 m²
Gradbene konstrukcije: PRO-BAN Branko Bandelj s.p.
Zunanja ureditev: Biro Črta projektiranje in inženiring d.o.o
Kanalizacija: Kono-B d.o.o.
Elektro instalacije: Genera d.o.o., JRS d.d.
Strojne napeljave: Genera d.o.o., Toplota d.o.o.
Nadzor: ARHITURA PIN, projektiranje, inženiring, nadzor, d.o.o.
SIOL, Dnevnik, Instagram, facebook